Penggunaan kaedah-kaedah hidrogeokimia dan kerintangan geoelektrik untuk mengesan kemasinan air tanah pada akuifer kedua di pantai utara Kelantan


Author : Abdul Rahim Samsudin, Abdul Ghani Mohd. Rafek, Nasiman Sapari dan HaryonoPublication : Bulletin of the Geological Society of MalaysiaVolume : 39Page : 1-8Year : 1996


Description

Bulletin of the Geological Society of Malaysia, Volume 39, July 1996, pp. 1 - 8

 

Penggunaan kaedah-kaedah hidrogeokimia dan kerintangan geoelektrik untuk mengesan kemasinan air tanah pada akuifer kedua di pantai utara Kelantan

ABDUL RAHIM SAMSUDIN1, ABDUL GHANI MOHD. RAFEK1, NASIMAN SAPARI2 DAN HARYONO1

1Jabatan Geologi, Fakulti Sains Fizis dan Gunaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi

2Jabatan Sains Alam Sekitar, Fakulti Sains dan Sains Alam Sekitar, Universiti Pertanian Malaysia

 

Abstrak: Suatu kajian telah dilakukan di sepanjang kawasan pantai utara Negeri Kelantan untuk mengesan kemasinan air tanah pada akuifer kedua di kawasan tersebut.

Kaedah-kaedah hidrogeokimia dan kerintangan geoelektrik telah digunakan dalam penyelidikan ini dan data kerintangan geoelektrik yang diperolehi ditafsirkan dengan bantuan data lubang gerudi.

 Hasil kajian yang diperolehi menunjukkan bahawa air tanah bersifat payau pada jarak hingga lima kilometer daripada garis pantai.

 

Abstract: A study was conducted along the northern coastal area of the Kelantan State to detect the salinity of the groundwater in the second aquifer.

Hydrogeochemical and geoelectrical resistivity methods were employed and the geoelectrical resistivity data has been interpreted in conjunction with borehole data.

The result of the study indicates that the groundwater in the second aquifer is brackish at a distance up to five kilometres from the coastline.